Team Beregoed Buitenschoolse Opvang


De pedagogisch medewerksters van de Buitenschoolse Opvang bieden een vertrouwde plek aan voor kinderen van basisschool de Driemaster. Wij vinden het heel belangrijk dat een kind zich veilig voelt bij Beregoed. Wanneer een kind zich veilig voelt kan het een vertrouwensrelatie opbouwen met de medewerksters en andere kinderen.

 

De groepsleiding levert een bijdrage aan de opvoeding door de kinderen een kans te geven om zich veelzijdig te ontwikkelen. Dit doen wij door de groepsruimte in te richten met gevarieerd spelmateriaal, regelmatig uitstapjes te maken en dingen te benoemen die we zien, te lezen, te zingen en te dansen, maar ook door uitdagende (ontwikkelings-) spelletjes en knutselactiviteiten. We kiezen continu voor een positieve benadering van het kind. Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. 

Fenneke

Mandy

Lisa