Beregoed Peutergroep


Beregoed is sinds 1 februari 2017 gestart met een peutergroep bij de Driemaster.

In deze peutergroep volgen maximaal zestien peuters van twee tot vier jaar het programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).  Uiteraard zijn er ook altijd twee goed opgeleide Pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep.

Door actief bezig te zijn met de kinderen hebben we spelenderwijs aandacht voor taal, de sociaal emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels. De peutergroep is een goede voorbereiding op de basisschool en het leerproces van de kinderen begint op deze manier niet pas als kinderen vier jaar oud zijn.

De peuterplusklas is tijdens de school- en vakantieweken van maandag- t/m vrijdag geopend van 7.00-18.00 uur. Er zijn diverse opvangtijden mogelijk.  Werkende ouders of ouders die studeren komen in de meeste gevallen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Niet werkende ouders gaan een inkomensafhankelijke bijdrage betalen en krijgen

een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente Rotterdam.